ماساژوتاثیرآن برروابط جنسی

ماساژوتاثیرآن برروابط جنسی
درکنارتو

ماساژوتاثیرآن بردوابط جنسی

   این ماساژ به هردوی شما کمک میکند تا از استرس و خستگی کار روزانه
   خلاص شوید و از یکدیگر لذت ببرید.

   شما باتوجه به علایق خود میتوانید محیط اطراف را با استفاده از
   نورچراغ خواب وموزیک آرام آماده کنید.فراموش نکنید که پیام
   گیرتلفن خودرا هم روشن کنید تا بعدا”صدای زنگ تلفن مزاحم کار شما
   نشود!
   بعداز آماده شدن شرایط بدون معطلی ماساژ همسر را شروع
   نمایید.ابتدا صورت او را نوازش کنید تا اضطراب و خستگی او برطرف
   شود.
   ماساژ گردن و شانه و پشت به رفع دردهای عضلانی کمک میکند.
   شما میتوانید ازاو با ماساژدست وپا پذیرایی کنید.
   ماساژ سراسربدن از فرق سرتا انگشت پا بسیار تحریک کننده است.
   شما میتوانید بعضی جاهای بدنش را به نرمی و با ملایمت وبعضی جاهای
   دیگررامحکم و با فشارماساژ دهید.
   بسیاری از زوجها که بعد از کار روزانه خسته بوده و میلی به انجام
   رابطه جنسی ندارند بوسیله ماساژ بخوبی تحریک و آماده انجام رابطه
   جنسی میشوند.ازطرف دیگرماساژ ارتباط و اطمینان میان شما را بیشتر
   میسازد.
   ماساژدهنده باید به عکس العمل کلامی و بدنی طرف مقابل خوب توجه
   کرده و با توجه به میزان رضایت و نیاز او به ماساژ سایرقسمتهای
   بدنش ادامه دهد.
   همیشه بدن همسر خود را باعشق و حساسیت لمس کنیدو بیاد داشته باشید
   که یک ماساژموفق فقط با لمس عاشقانه انجام میشود.
   چنین تصور کنید که عشق و علاقه از قلب شما به دستهایتان منتقل و
   از آنجا به بدن او هدایت میشود.
   اصول ماساژ شهوانی:
   ۱- بهتر است ماساژ روی یک پارچه نرم و لطیف و روی زمین انجام
   شود.تخت خوابهای فنری برای اینکار مناسب نیستند.
   ۲- برای انجام ماساژ باید محیط شما راحت و امن بوده و نگران آمد و
   رفت سایرین ومزاحمت دیگران نباشید.
   ۳- دستهای خود را تمیز شسته و آنها را گرم کنید.
   ۴- مواظب باشید که روغن ماساژی که استفاده میکنیدخیلی گرم یا خیلی
   سرد نباشد.
   ۵- ساعت مچی انگشتر و زیورآلات خود را خارج کنیدتا به پوست او
   آسیبی نرسد.
   ۶- همیشه اول روغن ماساژ را روی دستهای خودریخته بعد به بدن
   همسرتان  بمالید.گاهی اگر روغن یا لوسیون ماساژ را مستقیما” روی
   بدن بریزید آزاردهنده خواهد بود.
   ۷- از شروع ماساژ تا پایان آن هیچوقت هردو دست خود را باهم از بدن
   او برندارید.
   ۸- همیشه با نرمی و صرف وقت ماساژ دهید و هیچگاه عجله نکنید.

   روشهای انجام ماساژ:ادمه دارد...-تنظیم خانواده

تعداد بازید: 1152     تاریخ ثبت: 1394/02/14

پیشنهاد ما به شما