ویژگی های ناسازگاری در زندگی مشترک

ویژگی های ناسازگاری در زندگی مشترک همسران در طول زندگي زناشويي، با توجه به پيشامدهاي مختلفي كه در زندگي برايشان رخ مي دهد، دچار نوسان هايي در رفتار، شخصيت و ارتباط خود با همسر، فرزندان و سايرين مي شوند. ولي ميزان و شدت مشكلات، طول مدت و تداوم رفتار و ويژگي هاي رفتاري خاص است كه ناسازگار بودن آن را مشخص مي كند. در اينجا به طور مختصر به عمده ترين ويژگي هاي همسر ناسازگارمي پردازيم.

- همسر ناسازگار مشكلات و ناهنجاري هايي در رفتار و شخصيت خويش دارد؛ يكي از مسائل بزرگ جامعه ما، پايين بودن ميزان آگاهي عمومي نسبت به سلامت رفتار است. عامه مردم معمولا مهمترين و آسيب زا ترين مشكلات رفتاري را مي شناسند، ولي آشنايي چنداني با رفتارهاي آسيب زاي ديگر ندارند. در صورت آشنايي بيشتر با رفتارهاي آسيب خورده و مختل مي توان به بر طرف كردن اين رفتارها مبادرت ورزيد.

رفتار و شخصيت انسان امر و پديده اي بسيار آسيب پذير است به نحوي كه عوامل بسياري مي توانند به آن آسيب برسانند. فردي كه رفتار و شخصيتي آسيب خورده داشته باشد در انجام و ظايف اجتماعي، انساني و خانوادگي و خصوصا همسري خويش، با مشكل روبرو شده و تبديل به همسري ناسازگار مي شود.

همسر ناسازگار، قادر به ايجاد مديريتي سازنده و متعادل بين همسر و خانواده خويش نيست؛ يكي از ويژگي هاي يك فرد بالغ توانايي اداره و برخورد مناسب با والدين خانواده، فاميل، و همسر خويش است. به طوري كه خانواده درگيري و مشكلي با همسرش پيدا نكند. البته افرادي كه رفتار و شخصيتي سالم داشته باشند معمولا مرز ميان خود و ديگران را به خوبي تشخيص مي دهند. ولي چنانچه به اين توانايي تسلطي نداشته باشند، وظيفه همسر است كه ميان خانواده و همسر خويش مديريت درستي اعمال نمايد تا تنش و درگيري ايجاد نشود. همسري كه به چنين توانايي مجهز و مسلط نباشد، به دليل اينكه ناراحتي ها و مشكلاتي را براي همسر خود به وجود مي آورد،همسري ناسازگار تلقي مي گردد.

-همسر ناسازگار، امكان برقراري ارتباط صحيح با شريك زندگي خويش را ندارند؛ يكي از عمده ترين مشكلات ميان همسران،ناتواني در برقراركردن ارتباط ميان خودشان است. در بسياري از مواقع همسران قادر نيستند كه پيام خود را به طرف مقابل خويش انتقال دهند، يا پيامي كه از سوي يك همسرارسال مي شود توسط طرف مقابل يا گرفته و ادراك نمي شود و يا به درستي تفهيم نمي شود و يا به نحوي ديگر، غير از منظور اصلي فرستنده ي پيام، ادراك مي شود.

بارها ديده شده كه همسران مي گويند ما زبان يكديگر را نمي فهميم همسري كه نمي تواند به درستي با شريك زندگي خود ارتباط برقرار نمايد، يا رغبت چنداني به اين كار ندارد، يا توانايي چنين كاري را دارد، ولي از انگيزه ي كافي براي برقراري ارتباط برخوردار نيست و يا رغبتي از خود نشان نمي دهد. چنين رفتاري مي تواند مشكلات مختلف و بسياري را براي همسران و خانواده ايجاد نمايد.به عبارت ديگر همسري كه قادر به برقرار كردن ارتياط با همسر خود نباشد به همسري ناسازگار تبديل مي شود.

- همسري كه اقدام به بي وفايي و خيانت مي نمايد، همسري ناسازگار است؛ يكي از ويژگي هاي همسر سالم،وفادار ماندن از لحاظ عاطفي و جنسي نسبت به همسر است. همسر سالم، شخص سومي را درگير زندگي عاطفي و جنسي مشترك خويش نمي نمايد. وقوع بي وفايي و خيانت در خانواده، بسياري از پايه هاي اساسي زندگي مشترك را متزلزل مي كند. همسري كه اقدام به بي وفايي و خيانت مي نمايد، با وجود داشتن نكات بسيار و شرايط مثبت، تا مدت ها شرايط ناهنجار و نامتعادلي را در زندگي مشترك خويش به وجود خواهد آورد. وقوع بي وفايي يا خيانت در زندگي مشترك، گاهي اوقات آسيب هاي جبران ناپذيري را به زندگي مشترك همسران وارد مي نمايد. همسري كه اقدام به چنين عملي نموده، با وجود دارا بودن ويژگي هاي مثبت، تبديل به همسري بي وفا و خائن پيشه و همسري ناسازگار مي شود.

در نتيجه براي  پيش نياز يك زندگي مشترك موفق، داشتن ميزان مشخصي از رشد عاطفي و شخصيتي در هر يك از همسران است. افرادي كه از لحاظ رفتاري و شخصيتي آسيب خورده اند به دليل اضطراب زياد در درون، نيروي ذهني و فكري فراواني صرف مبارزه و كاهش اضطراب مي نمايند. بديهي است كه عواطف چنين افرادي در حد كودكان باقي مي ماند و رشد، بلوغ و جاافتادگي يك فرد بالغ و سالم را پيدا نمي كنند. به همين دليل، همسران چنين افرادي در برخورد با آنها با مشكلات مختلفي روبرو مي شوند. اين افراد ممكن است در اجتماع و در محيط كار با هيچ گونه مشكل و ناراحتي روبرو نشوند، ولي با توجه به اين كه ارتباط با همسر،نيازمند پختگي و جاافتادگي عاطفي خاصي است،در صورت عدم وجود چنين امري در ارتباط با آنها دچار مشكل مي شوند. به عبارت ديگر فردي كه فاقد عواطف رشد يافته اي در حد يك همسر بالغ باشد،رفتار و عواطفي در حد يك فرد خام نابالغ، رشد نكرده و كودكانه از خود نشان مي دهد و تبديل به همسري ناسازگار خواهد شد.


مهر

تعداد بازید: 1743     تاریخ ثبت: 1392/08/08

پیشنهاد ما به شما