عشق در نگاه اول

 عشق در نگاه اول

درکنارتو

منظور از عشق در نگاه اول چیست ؟
به نظر شما این چه عاملی است که وقتی کسی را ملاقات می کنید به نوعی قلبتان را تکان میدهد و شمارا علاقه مند میکند؟ اگر این عشق نیست پس چه چیزی است .؟
هوس (شهوت ) در نگاه اول :شما جاذبه جنسی خاصی به شخصی از جنس مخالف در خود احساس میکنید و بعد از آن به مراتب بیشتر از آن چیزی که به طور عملی وجود دارد دچار عواطف واحساسات میشوید .
شما به عقیده ی من عاشق او نشده اید بلکه نسبت به او حس نیاز پیدا کرده و مدام به او و در کنار او بودن فکر میکنید این جاذبه جنسی موجب میشود تا شما معیار  ذهنیتان را از انتخاب همسر ایده آل به سادگی با عشق تحریک شده به اشتباه بگیرید . به خصوص اگر شما به دنبال اوج لذت جنسی به زور لحظه ای باشید . اما طبق اطلاعات بدست آمده این اوج احساسات جنسی یا هوس در نگاه اول . شکست رابطه یا سرخوردگی منجر میشود . 
علاقه مند شدن به تصویر آنها : گاهی اوقات ، وقتی به کسی علاقه من میشوید در حقیقت عاشق او نیستید بلکه شیفته ی تصویر او شده اید .
چه چهره ای دارد . ؟ چه کاره هست ؟ چه مدل ماشینی سوار میشود ؟ به چه موفقیت های در زندگی رسیده است ؟ اکثر شما در ذهنتان با اراءه ی این سوالات خیالپردازی میکنید . وبه طور کلی ماهیت آینده خود را نادیده میگیرید . 
 نامزدم دکتر است . هیکل نامزدم فوق العاده است . قیافه خواستگارم عین ماه میماند . 
با تمام این اوصاف آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده است که شخصی را ملاقات کنید و درهمان لحظه تصور کنید اومیتواند همسر مناسبی برای شما باشد ؟ زن  وشوهرهای وجود دارند که نزدیک به چند سال باهم زندگی کرده اند و می گویند در همان اولین ملاقات می دانستند که همسر مطلوب زندگی مشترک خود را پیدا کردند . حال آیا به نظر شما خواننده ی عزیز این نگرش همان عشق از نگاه اول نیست ؟ بهتر است این موضوع را اینطور قلمداد کنید که آنها جاذبه ی قوی و ارتباط روحی را تجربه و حس نموده اند که توانستند بعدها آن را به ارتباطی قوی و موفق تبدیل کنند .
به نظر بنده آنها در اولین نگاه وجود چیزی را در همدیگر  شناسایی کرده اند اما عشق راستین میان آن دو باید در طول چند سال زندگی مشترک شکل یافته باشد . 
در حقیقت وجود چیزی وجود چیزی با ارزش توانسته است منجر به بروز عشق راستین شود .
 (((برای دل باختن و شیفته شدن یک لحظه کافیست اما عشق راستین به زمان نیاز دارد )))
@psysimpleforall


تعداد بازید: 787     تاریخ ثبت: 1394/08/13

پیشنهاد ما به شما