آداب همسرداری3

آداب همسرداری3
محبتی غیرقابل پیش‌بینی به او نشان دهید.                                                                                                                                                                           اینکه وقتی زنی انتظارش را دارد، درست تحسینش کنید خیلی خوب است اما وقتی که انتظار ندارد درست تحسینش کنید بسیار بهتر است. وقتی کنار هم هستید زمانی را برای فکر کردن به اینکه چرا دوستش دارید، به او احترام می‌گذارید و تحسینش می‌کنید، اختصاص دهید. 

وقتی همسرتان انتظار ندارد، دستتان را دورش بیندازید، آرام فشارش دهید، گونه‌ یا پیشانی‌اش را ببوسید و جمله‌ای از ته قلبتان درمورد احساستان به او بگویید. وقتی این جمله را می‌گویید، به چشم‌هایش نگاه کنید. خواهید دید که مثل یک تکه یخ در بغلتان ذوب می‌شود.

به او بگویید که اولین اولویتتان است و برای شاد بودنش هر کاری از دستتان برمی‌آید انجام می‌دهید. البته نباید فقط این را به زبان بیاورید، برای انجام دادنش هم باید آماده باشید. اگر حرف و عملتان یکی نباشد، به شما احترام نخواهد گذاشت.

وقتی انتظارش را ندارد به او پیام‌های محبت‌آمیز بفرستید یا به او زنگ بزنید. این باعث می‌شود بفهمد که در فکرتان هست. ازجلمه پیام‌های غیرقابل پیش‌بینی که می‌توانید برایش بفرستید:

- «دلم برات تنگ شده، داشتم بهت فکر می‌کردم…»
- چیزی که بینمون هست رو خیلی دوست دارم…»
- «کاش میشد الان می‌تونستم ببوسمت…»

ادامه دارد...⬇️

تعداد بازید: 877     تاریخ ثبت: 1394/09/20

پیشنهاد ما به شما