راه های کمک به همسر

راه های کمک به همسر darkenareto.ir

🌸گاهی که نوبت همسرتان است بچه ها را از کلاس به خانه بیاورد، شما این کار را انجام دهید.

🌸روزی را بدون بچه ها برای خوردن قهوه بیرون بروید.

🌸زبان جدید یا مهارت جدیدی را یاد بگیرید. همسرتان از این تلاش شما استقبال خواهدکرد.

🌸برای همسرتان هدیه ای بخرید که او همیشه آن را دوست داشته است.

🌸عکس های دوران نوجوانی همسرتان را با او تماشا کنید و به او بگویید از همان آغاز نوجوانی هم ظاهر برازنده ای داشته است.

🌸در گوش او نجوا کنید که دوستش دارید. بارها این جمله را در گوشش بگویید. این کار موجب می شود احساس خوشحالی کند.

تعداد بازید: 673     تاریخ ثبت: 1395/01/08

پیشنهاد ما به شما