❤️چطور خودتان را خوشحال کنید؟

 ❤️چطور خودتان را خوشحال کنید؟

❣1- دست از انجام کارهایی که تمایلی به انجامشان ندارید بردارید

❣2- رک و صریح حرف بزنید

❣3- تلاش برای راضی نگه داشتن همه را متوقف کنید

❣4- منظور واقعی خود را بیان کنید

❣5- به غرایز خود اعتماد کنید

❣6- هرگز خودتان را تحقیر نکنید

❣7- الهامات خود را دنبال کنید

❣8- از نه گفتن بیم نداشته باشید

❣9- از بله گفتن بیم نداشته باشید

❣10- با خودتان مهربان باشید

روان شناسي خانواده

تعداد بازید: 589     تاریخ ثبت: 1395/08/12

پیشنهاد ما به شما