💞🌱دوران عقد💞🌱

💞🌱دوران عقد💞🌱 http://www.darkenareto.ir🌼🌼
✳️ تجربه و تغییر مثبت در زندگی 🌹

سلام به همه بانوان عزیز ونجیب سرزمینم😘😘

من 4ساله ازدواج کردم ونزدیک 3سالی  عقدبودم
منم باعقدطولانی مدت موافق نیستم ولی بستگی به شرایط طرفین داره
من به دلیل اینکه دانشگاهم شهردورازخونه بودعقدم طول کشید
زیادپیش شوهرم نبودم

ولی همون موقعی بودم هفته ای یکی دوبارخونه مادرشوهرم میرفتم وشب میخوابیدم
واگه هم دورازخونه بودم حتماهفته ای یه باروبهشون زنگ میزدم
من بانظربعضی ازخانماکه میگن بدون دعوت خونه مادرشوهرنرید ورسمی باشید وکارنکنید صددرصدمخالفم

مادرشوهرشونومثل مادرخودشون ببینن
به این فکر کنن اون شوهری که توبغلشون میگیرن ودنیاشونوباهاش میسازن همون مادربه سختی زاییده وبزرگ کرده تابه اون دخترخانم رسونده

من بی دعوت وهفته ای یک یا دوبار به خونه مادرشوهرم میرم و وقتی اونجا میرم اونجارومث خونه مامانم میدونم وخودم غذامونودرست میکنم ظرفارومیشورم خونشوتمییز ومرتب میکنم
خلاصه هرکاری که باشه بدون اینکه خودش بگه انجام میدم☺️
واین باعث شده مادرشوهرم منوبیشتراز7تاجاریه دیگم دوست داشته باشه وهمیشه پیش شوهرم وفامیل تعریفمومیکنه واگه یه هفته نرم نگران میشه وبهمون زنگ میزنه

⚜ البته بگم من همه اینکاراروبافکررضای خداانجام میدم

لازم به ذکره که بگم من باهر7جاری وخواهرشوهرام خوب وخوشبرخوردم ولی درحدش وبه هیچ عنوان ازحرف بردن واوردن خوشم نمیاد

و از شماخانما هم میخوام اینجورکارای خاله زنک بازی روکناربگذارید تازندگیتون سرشارازارامش باشه

خوب وخوش وسالم وسرزنده باشیددرپناه حق

✳️ 🌹

💞🌱

تعداد بازید: 762     تاریخ ثبت: 1395/11/20

پیشنهاد ما به شما