💍تداوم یک رابطه جنسی درطول زندگی مشترک2💍

💍تداوم یک رابطه جنسی درطول زندگی مشترک2💍 http://www.darkenareto.ir🍎🍎

درادامه داریم :

آیا این کشش وهیجان دائمی است؟
درزمان انتخاب همسریا شریک زندگی باید خیلی به این مهم توجه شود که آیا (نیازجنسی )خود فرد است که این کشش را ایجاد می کند یا این یک کشش دوطرفه به دوراز هیجانات جنسی است؟طبیعی است اگرکشش به طرف همسرتنها برای رفع نیاز جنسی خود فرد باشد .می تواند باعث سوتفاهم واخلال درشناخت جنسی وانتخاب طرف مقابل باشد وبه راحتی این کشش و جذابیت اولیه به حساب این گذاشته شود که این فرد همانی است که (می خواهد وهمواره محرک عاطفی ،هیجانی و جنسی من خواهد بود)واین آغاز یک اشتباه است چون عمراین هیجان وکشش خیلی زیاد نخواهد بود!

ازعشق تان مراقبت کنید!

گاهی زن وشوهر برای هم جذاب هستند اما برای احیای یان کشش و جذابین وتقویت آن کار زیادی نمی کنند و عشقی که بین شان ایجا شده بود را به حال خود رها می کنند،با هم حرف نمی زنند و به فاکتورهای تخریب کننده رابطه جنسی بی توجه هستند. خیلی ا زوج ها این تصوررا دارند که عشق برای یک با ربرای آنها اتفاق افتاد و همواره به همان اندازه و کیفیتی که هست باقی خواهد ماند، در حالی که عشق وعلا قه بین زوج ها خمیر مایه کشش جنسی و تداوم روابط جنسی بین آنهاست و نمی توان آن را بدون مراقبت ،احیا وتقویت رها کرد.

درقدم اول نیازهای جنسی خودتان را بشناسید:

زن وشوهرها اغلب هیچ مراقبتی ازاین رابطه پویا نمی کنند .درنتیجه وقتی که رابطه دچار مشکلات عمیق جنسی شد به فکر کمک گرفتن می افتند ومی پرسند که چطورمی توان تمام این گرد وغبار را از رابطه جنسی ما بزداییم؟در حالی که همیشه در مشاوره های قبل از ازدواج  و مشکلات زناشویی اصرار داریم که شما به عنوان شوهرتان بدون توجه به طرف مقابل مدام باید به فکر کنید که چطوراین رابطه را پویا نگه دارید .برای برقراری رابطه صمیمانه وجنسی ابتدا خودتان را بشناسید و سپس فرد مقابل رابشناسید !باید منافذ ریزی که در رابطه به وجود می آید وبه آن توجه ندارید را به سرعت حل کنید نه اینکه منتظر باشید اتفاقی بیفتد وبعد برای درمان سراغ درمانگر بروید.ادامه دارد...

ازدکتر :عفت السادات مرقایی خویی :از مجله زندگی ایدال

تعداد بازید: 656     تاریخ ثبت: 1395/11/25

پیشنهاد ما به شما