😱علت تیرگی واژن😱

😱علت تیرگی واژن😱
http://www.darkenareto.ir🌹🌹

✳️ علت تیرگی واژن زنان چیست ⁉️

😳🔹ژنتيك

😳🔹پوشیدن شلوارتنگ و لباس زير نامناسب  

😳🔹 استفاده زیاد از تیغ و ژیلت برای از بین
      بردن موهای زائد

😳🔹اختلالات هورمونی

تعداد بازید: 502     تاریخ ثبت: 1395/11/26

پیشنهاد ما به شما