😅انواع پرده بکارت😅

😅انواع پرده بکارت😅
✳️  http://www.darkenareto.ir🌹
‌✳️ پرده بکارت از نظر "جنس" دو نوع است :

💢پرده بکارت #ارتجاعی: که حین دخول پاره نمی شود، اما " کش " می آید و معمولا خونریزی ندارد. فردی که  با پرده ارتجاعی دخول داشته ، اما خونریزی ندیده است ، باید بداند، در #معاینه امکان تشخیص دخول وجود دارد . چون درسته که پرده پاره نشده است . اما " کش آمده " و ظاهرش تغییر پیدا میکند.

💢پرده بکارت #غیر_ارتجاعی: یعنی پرده ی بکارت قابلیت کش آمدن ندارد و با پارگی از بین میرود . پرده های بکارت غیر ارتجاعی ، حتما #خونریزی خواهند داشت.

✳️   @zeeendegy 🌹

تعداد بازید: 464     تاریخ ثبت: 1395/11/26

پیشنهاد ما به شما