🚺مطالبی در مورد خود ارضایی🚺

🚺مطالبی در مورد خود ارضایی🚺 ‍ ‍ 🔹http://www.darkenareto.ir🔹

‍ 🔹همه چیز درباره خودارضـایی در زنان
👇

طبق گزارش ها میزان شیوع خودارضـایی در زنان، بیش از 60 درصد است و برای خودارضـایی مرز سنی خاصی وجود ندارد.

خانمها ممکن است در دهه 80 زندگی نیز خود ارضـائی داشته باشند.

⭕️خود ارضـائی همیشه در خانمهای مجرد دیده نمی شود. وقتی همسر در دسترس نباشد و یا اظهار خستگی نماید، ممکن است یک خانم نیازهای جنسی خود را با خودارضـایی برطرف نماید.

 🔹دلایل اصلی خودارضایی در زنان:
🔻برای رهایی از استرس
🔻اعتیاد به خودارضـایی، بدلیل انجام زیاد آن
🔻عدم مهارت و اطلاع کافی همسر از چگونگی ارضـاء شدن خانمها
🔻برقرار کردن رابطه واژینال با خانم بدون معاشقه
🔻رها شدن خانم در رابطه جنسی قبل از رسیدن به ارگاسم

🚺یکی از این روشهای خودارضـایی در خانم ها، استفاده از ویبراتور است.
⭕️استفاده بیش از حد از ویبراتور سبب می شود که، از دستگاه تناسلی رفع حساسیت شده و فرد در یک رابطه جنسی طبیعی نتواند به ارگاسم برسد.

@zojin20

تعداد بازید: 894     تاریخ ثبت: 1395/12/05

پیشنهاد ما به شما