🌸مشکل گشا🌸

🌸مشکل گشا🌸 🔱http://www.darkenareto.ir🔱

 🌺🍂🌺🍂
🍃🌸🍃🌸🍃🌸
🌺🍂🌺🍂
🍃🌸

🍃🌹ختم گره گشا پیامبر🌹🍃

🔱پیغمبر(ص) فرموده اند :

🍂 هرکس مشکلى طاقت فرسا پیدا کرد ، یا مصیبتى سخت بر او وارد شد ، یا در زندگى به تنگنا افتاد🍂

🔆سى هزار بار بگوید:
« أَسْتَغْفِرُاللهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ »
🔆در این صورت خداوند گره از کارش مى گشاید و گشایشى در زندگى او قرار مى دهد.

 📚 مستدرک الوسائل،ج۱۲ ،ص ۱۴۳

🍃🌸
🌺🍂🌺🍂
🍃🌸🍃🌸🍃🌸

تعداد بازید: 448     تاریخ ثبت: 1395/12/17

پیشنهاد ما به شما