😍افزایش بعد زنانگی😍

😍افزایش بعد زنانگی😍 ❤️http://www.darkenareto.ir❤️

چطور زن می تواند #بعد_زنانه اش را تقویت کند👇👇

1⃣هر روز زمان بیشتری را به در میان گذاشتن مشکلات روزش به روشی غیرهدفمند اختصاص بدهد☘️

2⃣هرگونه فعالیتی که به تقویت بدن کمک کند, می تواند بی نهایت ارزشمند باشد🌿

3⃣مکالمات تلفنی یا ارتباط با دوستان و اقوام. خیلی مهم است که فشار کار و مسؤلیت های خانه و خانواده مانع از آن نشوند که او با دوستانش صحبت کند🍀

4⃣تنظیم زمانی برای دعا کردن, ژرف اندیشی, ورزش, نوشتن خاطرات یا کار در باغچه ی خانه و از این دست فعالیتها باید مد نظر قرار بگیرد🍁

5⃣به جای اینکه خیلی مستقل و متکی به خود باشد باید حمایت دیگران را نیز در نظر بگیرد. هرگز فرصتی را که به مرد اجازه می دهد جعبه ای را برای شما حمل کند یا در را برایتان باز کند, از دست ندهید🌺

6⃣دست کم روزی چهار بار دوستان یا اعضای خانواده را آغوش بگیرید🌻

7⃣زمانی را به نوشتن یادداشت های تشکرآمیز از کسانی که از شما حمایت کرده اند, اختصاص دهید🌹

8⃣سعی کنید در شهرتان مثل یک گردشکر عمل کنید و پیوسته به تعطیلات کوتاه مدت بروید. همچنین سعی کنید از خانه دور شوید و از نشستها و تعطیلات جدید لذت ببرید🌷

🔟به یک گروه حمایتی بپیوندید یا با یک درمانگر صحبت کنید تا اطمینان یابید می توانید آزادانه احساستان را مطرح کنید🌼

1⃣1⃣برای انجام کاری که خیلی دوست دارید, وقت در نظر بگیرید🍃

1⃣2⃣اگر مادر هستید, مرخصی بگیرید و از بچه هایتان دور شوید💐

✨اینکه ناگهان بخواهید همه ی کارهای بالا را انجام دهید, خسته کننده است. این پیشنهاد ها را در نظر داشته باشید و به آرامی اما به طور حتم آنها را دنبال کنید.
اگر زن امروزی برای حمایت از بعد زنانه اش اقدام نکند, گرایش خواهد داشت که به طور طبیعی در بعد مردانه اش باقی بماند و ناآگاهانه نه تنها تمام رابطه هایش, بلکه رابطه با خودش را نیز تخریب می کند

تعداد بازید: 1419     تاریخ ثبت: 1395/12/30

پیشنهاد ما به شما