😜یک مرد و چهار زن😜

😜یک مرد و چهار زن😜


http://www.darkenareto.ir🌹🌹

 هر مردی احتیاج به چهار زن دارد

تعجب نکنید 👇

اولین زن مادر اوست
زنی که با مهربانی او را بزرگ می‌کند و به او راه رفتن را یاد می‌دهد
با عشق به او حرف زدن و راه درست زندگی را نشان می‌دهد

زن دوم خواهر اوست
که با او غیرت را یاد می‌گیرد و هم‌بازی شدن را

زن سوم همسر اوست
کسی که عشق را با او تجربه می‌کند همراه شدن و یکی شدن

اما آخرین زن و از همه مهم‌تر دختر اوست
که دنیا را با او تجربه می‌کند

امیدوارم در زندگی همه آقایان این چهار زن باشند...

✳️ @zeeendegy 🌹💞🌱

تعداد بازید: 931     تاریخ ثبت: 1396/01/08

پیشنهاد ما به شما