😔یک اشتباه به بهای آینده!😔

😔یک اشتباه به بهای آینده!😔 😔http://www.darkenareto.ir😔


دختری هستم دارای لیسانس علوم سیاسی که دوسال  پیش به اجبار پدرم به عقد پسری ازفامیل که حتی دیپلم هم نداشت در آمدم .در این مدت دو سال نامزدی هیچگونه تفاهمی با هم نداشتیم ومن خیلی  تلاش کردم تا پدرم را به جدایی  او راضی کنم و با کمک برادرم ، توانستم .حالا مشکلی برایم پیش آمده  که مرا دچار افسردگی شدیدی کرده برای رفع این ناراحتی ازشما راهنمایی می خواهم...مشاورگرامی،حدود یازده سال پیش وقتی دانش آموز دوره دبیرستان بودم،در هنگام ورزش مشکلی برایم پیش آمد.همان وقت به متخصص زنان مراجعه کردم و دکتر اطمینان داد که سالم هستم و مشکلی ندارم ،حال که از طرف دادگاه برای گرفتن تصدیق دوشیزگی ام به پزشکی قانونی معرفی شده ام با نظر تخصصی دیگری مواجه شده ام .بعد از شنیدن این موضوع حال و روز بسیار بدی دارم .زندگی وآینده ام درحال تباه شدن است.من تصیمیم داشتم تا بالاترین مقطع تحصیلی ام پیشرفت  کنم ولی حالا دچار بحران روحی بسیار بدی شده ام و نمی دانم اگر دلگرمی های برادرم نبود چه کار باید می کردم .زیرا اوست که به من امیدواری می دهد .اکنون نیز به تشویق او با شما مکاتبه کرده ام.حالا تمام امیدم به راهنمایی های شماست آیا اگر دختری در هنگام ورزش دچار مشکل شود، باید برای همه ی عمر مورد تحقیر قرار گیرد وآبرویش برود .با این بحران چگونه باید برخورد کنم.

پاسخ: نوع نگرش هر انسانی به وقایع زندگی خود در سرنوشت او اهمیت بسزایی دارد.افراد موفق کسانی هستند که  با  حوادث منفی زندگی خود را کوچک نمایی می کنند و یا آن حوادث را به همان گونه که هست می پذیرند، و درعوض با حساب باز کردن بر روی وجوه مثبت زندگی خود، آینده ای پرتلاش را برای خود برنامه ریزی می نمایند .شما نیز به  پیش گرفتن رو ش  تفکر مثبت اندیشی سعی کنید خود را د ر طبقه  افراد موفق قرار دهید .واقعیت این است که شما فردی لیسانسیه هستید ،آن هم در رشته با اهمیت علوم سیاسی ، از طرفی دیگر هم آرزوی ادامه تحصیل را دارید و هم توان آن را .لذا از هم اکنون برا ی دستیابی به این هدف متعالی اقدام کنید .برنامه ریزی زمان بندی شده برای مطالعه کتبی که شما را در مسابقات وروی کارشناسی ارشد موفق سازد باید در اولویت اهداف زندگی شما ، از همین لحظه به بعد ، قرار گیرد .این کتب را خریداری کنید و خود را به مطالعه آنها مشغول  سازید .اگر چنین  کنید آن وقت ملاحظه خواهید کرد که رنج حادثه ای ر که  برای شما پیش آمده ساده تر تحمل خواهید کرد .شما  با در پیش گرفتن رفتار مثبت ،می توانید به اهداف بسی مهمتر و والاتر دست پیدا کنید و اهمیت حادثه ای را که در بطن آن هستید هم برای خود و هم برای خانواده خود کم رنگ تر سازید .متاسفانه ذهنیت مردم را نمی توان با اعمال شایسته جدید و به دست آوردن موفقیت های اجتماعی آنها را به تجدید نظر در مورد قضاوتشان واداشت .این کار زیاد هم مشکل نیست .خواستن شما دراین راه خیلی مهم است از هم اکنون آن را شروع کنید موفق باشید

تعداد بازید: 455     تاریخ ثبت: 1396/01/23

پیشنهاد ما به شما