👫ازدواج با این افراد توصیه نمی شود👫

👫ازدواج با این افراد توصیه نمی شود👫
🌺☘️🌺http://www.darkenareto.ir☘️🌺☘️

✳️ ازدواج با این افراد توصیه نمی شود

👇👇👇

⛔️ با کسی که مدام در گذشته شما دنبال این است که ببنید با کسی رابطه داشته اید یا خیر

⛔️ با کسی که دنبال آتو گرفتن از شما است تا ثابت کند که فکر منفی اش در مورد شما درست بوده

⛔️ با کسی که هر لحظه باید به او ثابت کنید که راست می گویید

⛔️ با کسی که  برای کنار او ماندن باید خودتان را تغییر دهید

⛔️ با کسی که اگر پشت خط تلفن شما بیاید و شما نتوانید پاسخ وی را بدهید بعد از آن از شما بازجویی می کنند

✍🏼 عاقلانه انتخاب کنید و عاشقانه زندگی کنید
تعداد بازید: 1183     تاریخ ثبت: 1396/01/27

پیشنهاد ما به شما