😔زندگی خواهرم وپاسخ مشاور😔

😔زندگی خواهرم وپاسخ مشاور😔 🍂http://www.darkenareto.ir🍂

خواهری دارم که چهار سال پیش ازدواج کرده و یک دختر سه ساله دارد .به خاطر شناخت کمی که از خانواده ی داماد داشتیم خیلی زود خواهرم را به خانه ی آنها فرستادیم .یک سال اول زندگی شان آرام پیش رفت.اما کم کم بگو مگو ودعواهای آنها بالا گرفت و یکی دوبار هم خواهرم قهر کرد وبه خانه ی ما آمد اما با وساطت وبزرگواری پدرم ، به سر خانه و زندگی اش برگشت.
آقای دکتر ، فاصله ی سنی خواهرم وشوهرم شش ماه است.خواهرم خیلی عصبانی وزود جوش است اما خیلی زود از کرده ی خود پشیمان می شود .سال گذشته ، خواهرم خودسوزی کرد و دچار سوختگی بیست درصدی شد که حالا هم تا حدودی عواقبش را می کشد .بعد از این کار، نه تنها دعواهای بین آنها کمترنشد ،بلکه بیشتر هم شد.شوهر خواهرم حالا هر طور بخواهد رفتار می کند ،با هرلحنی که بخواهد با زنش حرف می زند و...خواهرم از این وضع دخترش هر رفتار وعملی را تحمل می کند و حتی اگر شوهرش صد بار موضوع طلاق را مطرح کند، او اهمیت نمی دهد.
من اصلا دوست ندارم خواهرم بیشتر از این خوار شود.هر چند می دانم که خواهرم نمی تواند رفتار خود را کنترل کند و به اعصابش مسلط با شد.این را هم بگویم که خانواده ی ما هم آرامش چندانی ندارد وهمین بی پشتیبان بودن ، خواهرم را وادار به سکوت وتحمل کرده است.
از شما می خواهم راه حلی را پیش پای ما بگذارید.چون تنها کسی که توانستم حرفهایم را برایش بگویم ، شما ومجله ی راه زندگی است.منتظر راه حل های خوب شماهستم.

پاسخ مشاور:بگو ،مگو درحد خفیف آن  بین زن وشوهرها  پدیه ای رایج است، زیرا افراد دارای عقاید وسلیقه های مخصوص به خود هستند وزن وشوهرها نیز این قاعده کلی مستثنی نیستند .دراین میان چنانچه یکی از زوجین یا هر دوی آنها ، دارای مزاجی تند باشند، ویا به سلیقه وعقیده طرف مقابل احترام نگذاری ، آن وقت بگو ومگو بین آنها به دعوای منتهی می شود وممکن است عواقب ناگواری نیز به بار آورد.صدمه زدن به خود ، یا به دیگری ، یا به اموال مشترک در اینگونه دعواها بسیار دیده شده است.
چگونه می توان ا زدعوای زن وشوهرها کاست ویا اینکه صدمات آن را به حداقل رساند ؟برای پاسخ دادن به این سوال باید ماهیت دعوای هر زن و شوهری را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم .معمولا هر دعوایی دارای دو وجه صوری ومحتوایی است .وجه صوری دعوا همان حالت بر انگیختگی چهره، حرکات دست وپا و بدن وخدای نگرده صدمات جسمی و یا کلماب زننده ای است که بین زوجین رد و بدل می شود.این حرکات به عادات رفتاری فرد به هنگام خشم مربوط می شود وهورمون های درون ریز بدن نیز درآن دخالت دارند .وجه محتوایی دعوا، موضوعی است که دعوا بر سر آن اتفاق می افتد.معمولا دعواهای زن است که دعوا بر سر نوع رفتار روزمره ، چگونگی فرزند پروری ، یا مسایل مالی است .گاهی سطح انتظار از زندگی نیز می تواند موجب دعوای زن و شوهرش بشود.کسانی که خیلی ایده الی به زندگی می نگرند ، ممکن است توقعات خود را بیشتر از توان همسر خود قرار دهند وهمین امر موجب نارضایتی خود و یا همسر آنها بشود .گاهی دیده می شود ک زن وشوهرها بر سر مسایل بسیار بی اهمیت به دعواهای شدید می پردازند .دراین صورت باید به دنبال علت پنهان شده است و گاهی نیز خود فرد از آن آگاهی روشنی ندارد .در هر صورت شما چنانچه می خواهید به خواهر خود کمک کنید بهتر است به جای دلسوزی ویا طرفداری یک جانبه به علت دعواهای آنها پی ببرید و به آنها کمک کنید که بتوانند به مشکلات خود غلبه کنند.گفتگوی دلسوزانه با آنها ، چنانچه به دور ا زجهت گیری یک جانبه باشد می تواند در این راه به شما کمک کند.چنانچه سن شما اجازه چنین کاری را نمی دهد از یک بزرگتر بخواهید که به این کار بپردازد برای شما آرزوی موفقیت در این کار را دارم.

منبع :راه زندگی

تعداد بازید: 838     تاریخ ثبت: 1396/01/31

پیشنهاد ما به شما