🌹خواص سوره یاسین🌹

🌹خواص سوره یاسین🌹 🌹http://www.darkenareto.ir🍃

سلام دوستان گلم

خواص سوره یاسین

افزایش رزق و روزی

حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان وافت ها

ورود به بهشت

غسل به دستان فرشتگان

مصونیت از فشار قبر

نورانیت

همراهی فرشتگان رد پل صراط

مقام بالا نزد خداوند

ایستادن درکنار پیامبران

شفاعت شدن

باز خواست نشدن

همنشینی با پیامبر (ص)

اعطای حسنات

مصون بودن در برابر فقر وبدهی وویرانی وبلا و جنون وجزام وسواس ...

تخیفیف وحشت قبر

آمرزش وخشنودی خداوند

ثواب دوازده با تلاوت قرآن

تقویت حافظه

پیروزی در مناظرات

مصونیت دربرابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون حشرات

ازدیاد شیر در زنانپیامبر اکرم (ص)
یا علی پس بخوان سوره یاسین را

گرسنه را سیر
ندار را دارا
بدهکار را خلاص
عزب را مزدوج
وگرفتاری را حل می سازد

تعداد بازید: 706     تاریخ ثبت: 1396/03/16

پیشنهاد ما به شما