⚜️توجه به همسر .ضمانت خوشبختی⚜️

⚜️توجه به همسر .ضمانت خوشبختی⚜️
⚜️http://www.darkenareto.ir⚜️


چندی پیش سوار تاکسی بودم.
راننده تاکسی مرد محترمی بود که حدود ۶۰ سال سن داشت. با این وجود بسیار سر حال و شاد بود. او با همه مسافران خوش اخلاق بود و با نرمی و شادی برخورد می‌کرد.

یکی از مسافران از او پرسید با وجود ترافیک و شغلی که معمولا خسته‌کننده است او چطور می‌تواند شاد و سرحال باشد.
جواب آقای راننده واقعا برایم جالب بود.

او گفت که رمز موفقیت در زندگی را یافته است. مسافران مشتاقانه پرسیدند این رمز چیست؟
و او گفت من چهار فرزند دارم. دو دختر و دو پسر که همه تحصیل کرده هستند.
در حالی که هرگز به درس و مشق آنها رسیدگی نکرده‌ام.

او گفت رمز موفقیت او این بوده که همیشه بشدت هوای همسرش را داشته و به او توجه و محبت خاص می‌کرده.
رمز موفقیت او این بود که فقط و فقط نیازهای همسرش را برآورده می‌کرده و به او محبت و توجه زیادی داشته است.

او گفت همسرش را همیشه خوشحال و راضی نگه می‌داشت و در عوض همسرش همیشه پر انرژی بوده و با تمام قوا به بچه‌ها و منزل و هر کار دیگری رسیدگی می‌کرده است.

او می‌گفت زن‌ها توانایی‌های موازی دارند و می‌توانند چند کار را در منزل با هم مدیریت کنند. کافی است آنها را راضی و خوشحال وتحت توجه و محبت کافی نگه داری تا هر کاری از آنها بر بیاید. او معتقد بود اگر باطری قلب همسرتان را شارژ نگه دارید می‌توانید با ارامش به کارتان رسیدگی و با خوشبختی زندگی کنید. چون همسرش از جان و دل، بقیه امور را سرپرستی خواهد کرد.

به نظر من حق با اوست. رمز موفقیت او می‌تواند رمز موفقیت بسیاری از
مردها باشد .
آیا میدانستید زنانی ک در خانه پرخاش و دادمیزنند کمبود محبت شدیداز طرف همسر دارند

آیا میدانستید آرامش رامرد ب زن میبخشد وزن آنرا در خانه وبین کودکان تقسیم میکند دوباره ب مرد بازمیگرداند

آیا میدانستید صحبت در مورد احساسهای درونی بین زن ومرد باعث ایجاد ثبات وامید در زندگی میشود
آیا میدانستید یکی از نیازهای بارز زنان شنیدن تمجید وتعریف از سوی همسر است

آیا میدانستید نوازشهای محبت آمیز مردانه از مسکن های قوی بهتر عمل میکند
روان شناسي خانواده


تعداد بازید: 2785     تاریخ ثبت: 1396/03/28

پیشنهاد ما به شما