🥀برخی از مشکلات ابتدای ازدواج🥀

🥀برخی از مشکلات ابتدای ازدواج🥀 🥀http://www.darkenareto.ir🥀

👈بر سر رفت و آمد با خانواده‌های خود جنگ می‌کنند.
👈تمایل دارند یکدیگر را تغییر دهند.
👈انتظار دارند زندگی مانندداستان‌های عاشقانه کتاب‌ها باشد.
👈زندگی خود را با دیگران مقایسه می‌کنند.
👈عجله دارند رابطه‌شان بسرعت بهبود یابد و شبیه هم رفتار کنند.
👈در مشاجرات، تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و هیجانی برخورد می‌کنند
👈در مورد مسائل ساده و پیش پا افتاده بحث می‌کنند.
👈به رابطه همسر خود با خانواده شان حسادت می‌کنند.
👈دلتنگ زندگی در خانواده خود می‌شوند.
👈مانند دوران تجرد رفتار می‌کنند و هنوز زندگی مشترک رانپذیرفته‌اند.
👈پس از مشاجره از عذرخواهی استفاده نمی‌کنند.
👈زمان کمی را کنار یکدیگر سپری می‌کنند.
👈فرصت خطا برای یکدیگر قائل نمی‌شوند.   

تعداد بازید: 1859     تاریخ ثبت: 1396/04/16

پیشنهاد ما به شما