پیامکهای عاشقانه سری چهارم


  • دوری عشق را تند می کند،وحضورآن را نیرو می بخشد.

  • دوست داشتن تو مانند رایحه و نسیم بهاران است.

  • نمی دانم که او دانست دلیل گریه هایم را؟
نمی دانم که حس کرد او حضورش در سکوتم را،
ولی دانم که می دانست ز عشق بودنش مستم

وجود ساده اش بوده که من، اینگونه دل بستم.


  • با وجود تو به کمال می رسم،وجود من قبل یافتن تو ناتمام بود.


  • دنیا را می دهم برای لبخندت،هراسی نیست شاد که باشی دنیا از آن من است.


 

تعداد بازید: 1037     تاریخ ثبت: 1393/02/30

پیشنهاد ما به شما