دعای مخصوص ماه رجب

دعای مخصوص ماه رجب

درکنا ر تو

درخلاصة الاذکار منقول است که هر کس در ماه رجب هزار مرتبه بگوید

اٌستَغفِفرُ الله ذّالجَلَال وَ الاِکرام مِن جَمیِعِ الذُّنُوبُ وَ الاثام خداوند به ملائکه می فرماید که اکر او را نیامرزیدم خدای شما نیستم

تعداد بازید: 627     تاریخ ثبت: 1394/02/25

پیشنهاد ما به شما