🦋فلسفه دعا 🦋

🦋فلسفه دعا 🦋 ‌ 👑 http://www.darkenareto.ir👑

نمی دانم اولین بار چه کسی به او این جمله را گفته بود...  اینکه " هر چیزی را که می خواهی برایش دعا کن... "
او  فقط دعا می کرد...
دعا می کرد در درس و امتحانات و کنکور موفق شود در حالی که هیچ وقت درس نمی خواند...تلاش نمی کرد...اما دعا می کرد و شک نداشت موفق می شود...
دعا می کرد به کسی که سال هاست علاقه مند است برسد؛ ولی هیچوقت درباره ی احساسش با او صحبت نکرده بود...هیچ قدمی برنداشته بود...اما دعا می کرد و مطمئن بود روزی به او می رسد...
دعا می کرد در شغل و کارش پیشرفت کند ؛ زندگی بهتری بسازد ولی هیچ تلاشی نمی کرد...
او برای به دست آوردن هر چیزی فقط دعا می کرد... همین...
دیگر عادت کرده بود به نرسیدن...  به نداشتن...  به فراموش کردن خواسته هایش...  
هر بار هم اسمش را یک چیز می گذاشت...  قسمت...  حکمت...  خواست خدا...  
گاهی وسط دعاهایش از خدا شکایت می کرد و می گفت پس چرا دعاهای من را نمی شنوی... پس چرا آرزوهایم را بر آورده نمی کنی...  
اما به او نگفته بودند تا خودش نخواهد هیچ دعایی بر آورده نمی شود...
نگفته بودند بدون اراده؛ تلاش، بدون سختی تا به حال هیچ دعایی اجابت نشده...  
بیشتر ما انسان ها همه چیز را حاضر و آماده می خواهیم بدون کوچکترین تلاشی...
کاش اگر قرار است برای رسیدن به چیزی دعا کنیم ، از او بخواهیم که به ما انگیزه و اراده ی به دست آوردنش را بدهد نه خود آن را...
#حسین_حائریان
@psysimpleforall

تعداد بازید: 2028     تاریخ ثبت: 1396/04/02

پیشنهاد ما به شما