نکاتی مهم درمورد کاندوم🔞

نکاتی مهم درمورد کاندوم🔞 نکاتی مهم درمورد کاندوم🔞

✅مسئله مهم بعضا تبلیغات واهی است که شرکتهای سازنده کاندوم انجام می دهند و خوانندگان محترم نباید در دام این تبلیغات بیفتند.

√ هیچ نوع کاندومی وجود ندارد که سبب افزایش قدرت جنسی مرد شود.

√ هیچ نوع کاندومی وجود ندارد که سبب درمان اختلال جنسی مثل اختلال نعوظ در مرد شود.

√ هیچ نوع کاندومی وجود ندارد که سبب افزایش میل جنسی در مرد و زن گردد.

√ هیچ نوع کاندومی وجود ندارد که سبب افزایش رضایتمندی جنسی در زوجین گردد.

√ هیچ نوع کاندومی وجود ندارد که سبب برانگیختگی جنسی در زن و مرد شود.

√ رنگ و بوی کاندوم تاثیری در کاربرد آنها به عنوان وسیله جلوگیری کننده از حاملگی و بیماریهای آمیزشی ندارند.

√ کیفیت کاندوم مربوط به جنس کاندوم است نه رنگ و بوی آن

 √ هیچ نوع کاندوم چند کاره وجود ندارد. کاندومها دو کار اصلی دارند: جلوگیری از حاملگی و جلوگیری از انتقال بیماریهای آمیزشی.

√ آنچه که در هنگام خرید کاندوم باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: جنس کاندوم، تاریخ انقضاء مصرف، سایز یا اندازه، روش نگهداری و داشتن علامت استاندارد.

زندگی زناشویی بهتری داشته باشید

تعداد بازید: 909     تاریخ ثبت: 1395/08/01

پیشنهاد ما به شما