شوهرم به نظراتم ارزش قائل نیست

شوهرم به نظراتم ارزش قائل نیست اطلا نمی توان راحت با شوهرم صبحت کنم.هر زمان در قبال مسئله ای ،عقیده ام را ابراز می کنم،او فورا در مورد عقاید و تصورات خودش داد سخن می دهد و به شیوه ای فخرفروشانه و افاده ای ،برتری خودش رابه رخ می کشد.او مردی طعنه زن،پرخاشگرو ستیزه جو است.مدتی است که به فکر طلاق افتادم ام.ولی تصور می کنم که آن هم نتیجه معکوس داشته باشد ...شاید هم بهترباشد مدتی ازاو قهر کنم و دور باشم ،درست نمی دانم.
پاسخ:

درحالی که ممکن است قهر کردن و دوری از شوهرتان،عملی مفید به نظرنرسد،ولی بهترین ترفند شما به حساب می آید ،چرا که درهم شکستن جو حاکم برارتباطتان عملی زجرآور،آزارنده ،بی فایده وعبث است.ولی ،بهتراست قبل ازدست زدن به هرکاری ،باز هم تلاش کنید.وقتی هر دو آرام هستید،زمان مناسبی را انتخاب کنید و به آرامی و ملایمت به شوهرتان بگویید بگویید که ازاین سبک ارتباطی تان ناراضی و ناخرسند هستید،چرا که همیشه به این شکل با هم دعوا و مشکل دارید،سپس ،از او بپرسید که آیا او هم چنین عقیده ای در این رابطه دارد یا نه.به وضوح برایش توضیح دهید که اوضاع باید تغییری اساسی داشته باشند،چرا که سبک زندگی مشترکتان در شما احساس دلخوری ،سرخوردگی و رنجش خاطربه وجود می آورد.و به آن شکل ، نیازها ی احساسی عاطفی تان بر آورده نمی شوند.تاکتیک های مکالمه ای زیر را برایش توضیح دهید و به او بگویید که مایلید برای دستیابی به آرامش وصلح و صفا ،چنین قوانینی را درخانه حاکم سازید:

1-هریک باید به همراه تنها یک خواسته یا نیاز مشخص وارد صبحت شوید.2-درآن هنگام ، یکی صبحت می کند و دیگری فقط باید گوش دهد.با این که ،این تاکتیکی ساده به نظرمی رسد،ولی واقعیت این است که زمانی که مهارتهای گوش کردن را توسعه دهید،تفاوتی چشمگیر و مثبت د رارتباطتان به وجود می آید .3-به جای این که مدام به او بگویید که از چه چیزهایی خوشتان نمی آید،به جای گفتن :وقتی صبحت می کنم ،به حرفهایم توجهی نداری و مرا آدم حساب نمی کنی و به همین دلیل احساس نفرت و انزارجار به من دست می دهد،بگویید:وقتی به حرفهایم گوش می دهی ،حتی وقتی با آنها موافق نیستی ،واقعا خوشحال می شوم واحساس می کنم که به من احترام گذاشته ای.4-سعه صدرداشته وخالی از تعصب باشید.ابتدا ، عقیده او راتایید کنید وبعد عقیده خودتان را عنوان نمایی.به عنوان مثال،اگردرمورد مسایل مالی و پس اندازصحبت می کنید،به او بگویید:می دانم که معتقدی باید ازپس اندازتو جهت سرمایه گذاری خودم در سرمایه گذاری های آینده مشترکمان استفاده کنم و درسود با هم شریک باشیم .اگراو احساس کند که عقیده اش راتایید می کنید،به احتمال زیاد درقبال عقیده و نظرشما هم سعه صدر می دهد.

تعداد بازید: 472     تاریخ ثبت: 1395/10/26

پیشنهاد ما به شما