😳نکته مهم در مورد اسپرم😳

😳نکته مهم در مورد اسپرم😳
☘http://www.darkenareto.ir☘

#بیماری_جنسی


❌جلوگیرى از انزال در لحظه آخر و ممانعت از خروج منى باعث.

✍برگشت منى به مثانه و آسیب به پروستات مى شود و یکى از نشانه هاى آن عدم جهش منى مى باشد

تعداد بازید: 977     تاریخ ثبت: 1395/11/29

پیشنهاد ما به شما