🌹ختم گره گشای یاعلی🌹

🌹ختم گره گشای یاعلی🌹  🌺🍂http://www.darkenareto.ir🌺🍂
🍃🌸🍃🌸🍃🌸
🌺🍂🌺🍂
🍃🌸
#ختم_گره_گشا

🍃🌹ختم گره گشای یاعلی🌹🍃

🔱«مرحوم شمس می فرمایند:

🎗درمکان خلوتی یامسجد
🌸ذکر(یاعَلیُّ)🌸را ۱۲۰۰۰مرتبه بخواند حاجتش برآورده میشود

🎗این ختم از مجربات مطلوب است،
راوی میگویدبه۴روز نرسیده حاجت حاصل خواهد شد وبرای هرحاجتی مفید است،ان شاءالله»

📚تحفة الرضویّه/۲۰۸

🍃🌸
🌺🍂🌺🍂
🍃🌸🍃🌸🍃🌸

تعداد بازید: 1054     تاریخ ثبت: 1395/12/20

پیشنهاد ما به شما