🌹حزین لاهیجی🌹

🌹حزین لاهیجی🌹 🌹http://www.darkenareto.ir🌹

شیخ محمد علی حزین لاهیجی اصفهانی به سال 1103 ه.ق. در اصفهان متولد شد.نام پدرش ابیطالب و نام جدش عبدالله است ونسبت او تا 16 پشت به شیخ زاهد گیلانی صوفی بزرگ قرن هفتم هجری ، می رسد .پدرش از مردم لاهیجان بوده از این رو به حزین لاهیجانی بوده ازاین رو به حزین لاهیجانی شهرت یافته است .ا زکودکی به فراگرفتن علوم پرداخت و از آن پس نیز همواره در تلاش آموختن بوده است و حتی مسافرتهایی که با پدرش کرده از محضر وی استفاده برده ودر طول سفر هم کتابهایی را خوانده است.زندگی حزین ا زحیث سفرهای بسیار و دیدن گوشه و کنار ایران وهند وعراق و حجاز دارای اهمیت است وحوادثی که درزندگی او روی داده در زندگی کمتر شاعران ایرانی دیده شده است وی مدتی در اصفهان بود و در هنگام حمله افغانان از این شهر بیرون رفت و به شهرهای ایران وعراق و حجاز و یمن مسافرت کرد وسرانجام به هندوستان رفت و درآنجا مقیم شد.در سال 1154 تاریخ زندگی سراسر سفر و ماجرای خود را می نویسد و سرانجام د ر77 سالگی به سال 1180هجری قمری در بنارس زندگی را بدرود می گوید دوران زندگی حزین لاهیجی ، یکی از پرآشوب ترین دورانهای تاریخ ایران است .حزین از شاعران درجه اول سبک هندی است علاوه بر دیوان اشعار او رسالاتی هم در فلسفه ، علم کلام و احوال رجال وسفرنامه نگاشته است.

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد                                     دردام مانده باشد صیاد رفته باشد

آه از دمی که تنها با داغ او چولاله                                       درخون نشسته باشم چون باد رفته باشد

امشب صدای تیشه حسرت یا رب حلال باد                            شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

خونش به تیغ حسرت یا رب حلال باد                                  صیدی که از کمندت،آزاد رفته باشد

از آه دردناکی سازم خبر دلت را                                         وقتی که کوه صبرم، برباد رفته باشد

رحم است براسیری کز گرد دام زلفت                                 با صد امیدواری ناشاد رفته باشد

شادم که ازرقیبان دامنکشان گذشتی                                   گر مشت خاک ماهم بر باد رفته باشد

پرشور ازحزین است امروز کوه وصحرا                          مجنون گذشته باشد،فرهاد رفته باشد

تعداد بازید: 1029     تاریخ ثبت: 1396/02/01

پیشنهاد ما به شما