❤️پیامک عاشقانه ❤️

❤️پیامک عاشقانه ❤️ ❤️http://www.darkenareto.ir❤️

شاعر از کوچه مهتاب گذشت ،لیک شعری نسرود
                                                                        نه که معشوق نداشت،نه که سر گشته نبود
                                                                                                                                         سالها بود دگر کوچه مهتاب خیابان شده بود.

اگه سهم من از این همه ستاره فقط سوسوی غریبی ست غمی نیست.
                                                                                                    همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست.

دیروز به چشمان تو گفتم برو
                                                امروز دلم بهانه اب می گیرد.

                                                                                                درفلسف وفا چنین آمده است،دلم وقف شکستن است بیهوده مرنج.

گونی گونی دوست دارم
                                           قربونت !گونی هاشو پس بده مال مردمه!


آنگاه که خنده برلبت می میرد
                                              چون جمعه پاییز دلم می گیرد

تو مرجانی ، تو در جانی ، تو مروارید غلطانی
                                                                                اگر قلبی صدف باشد، میان آن تو پنهانی.


سه نوع گل داریم :یکی توخونه ، یکی تو گلخونه ، یکی داره اس ام اس می خونه.


خواب ناز بودم شبی دیدیم کسی در میزند
                                                    دررا گشودم روی او دیدم غم است در می زند
                                                                                                                ای دوستان بی وفا از غم بیاموزید وفا
                                                                                                                                                               غم با آن همه بیگانگی هر شب به من سر می زند

تعداد بازید: 1224     تاریخ ثبت: 1396/02/02

پیشنهاد ما به شما