پیامک عاشقانه 27

پیامک عاشقانه 27
💫💫💫
  • دوست داشته شدن
از سوی کسی که دوستش می داری
آن حس و حالتی است،
که در واژه ی عام و عادیِ خوشبختی
نمی گنجد!

  • می‌خواهم خودم را بزنم

به آن راه

همان راهی که تو

همیشه از آن می‌رفتی

شاید دوباره همدیگر را دیدیم …
برای عاشق تــــــــــــــــو شدن
          هیچ بهانه ای لازم نیستــــــــــــــــ !

  • هر چه باشد

میان این همه الفبـــــــــــــا

هر چه باشد

         تنها تویی که حرف نداری

تعداد بازید: 1304     تاریخ ثبت: 1394/11/29

پیشنهاد ما به شما