🌞فال هفتگی 23اردیبهشت تا 29🌺

🌞فال هفتگی 23اردیبهشت تا 29🌺
🌞http://www.darkenareto.ir🌺 


‏     🌺🌿👇👇🌿🌺

       🍓فال  متولدین فروردين🍓

🍃نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
🍃گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی
🍃تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت
🍃به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی

🍋تعبير:شما همچون زمین تشنه ای هستید که با قطره قطره ی باران سراب می شود و همچون پرنده ایی که آرزوی پرواز دارد. این امیدواری است که نجات بخش شماست. سرگشتگی تان از فرمانبرداری از نادانان است. پس زیرک باشید معامله ای انجام خواهید داد که بسیار سودمند و ناجی شما از بند گرفتاری است.

     🍓فال  متولدین ارديبهشت :🍓
‏‏
🍃دو یار زیرک و از باده کهن دومنی
🍃فراغتی و کتابی و گوشه چمنی
🍃من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
🍃اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی

🍋تعبير:مقام و منزلتی در درگاه خداوند دارید که حاضر نیستید آن را هیج وجه به مقام دنیوی بفروشید. در مسائل دنیوی هم موفقید و رمز موفقیت تان قناعت است و شکرگزاری خدا. دست فلک و تندباد حوادث شما را بسیار امتحان نموده اما در همه حال صابر بوده و حق را رها نکرده اید. بسیار مواظب باشید تا به دام شیطان نیافتید. فکر حکیمانه ی شما روزگار را سخت شکست داده است.

      🍓فال  متولدین خرداد :🍓
‏‏
🍃مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
🍃که اعتراض بر اسرار علم غیب کند
🍃کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
🍃که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند

🍋تعبير:به زمین و زمان چنگ انداخته ای و به زور می خواهی همه چیز را به دست بیاوری. تا راه راست نروی و سر بر آستان خداوند فرود نیاوری به مرادت نمی رسی. کلید گنج خوشبختی تو قدم گذاشتن در راه راست می باشد.

      🍓فال  متولدین تير :🍓

🍃بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
🍃بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
🍃غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب
🍃بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

🍋تعبير: شما مثل کسی هستید که بدون تامل کاری را انجام می دهد. ظواهر شما را فریفته است. تازه مشکلات شما بعد از این شروع می شود. بهتر است در مورد کاری که می خواهید انجام دهید مشورت کنید وگرنه به شما آفت می رسد. تاخیر جایز نیست از تجربه ی دیگران استفاده کنید.

      🍓فال  متولدین مرداد :🍓

🍃زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
🍃راه هزار چاره گر از چار سو ببست
🍃تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
🍃بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست

🍋تعبير:چرا ناامید شده ای هزاران راه چاره وجود دارد. برای رسیدن به آرزویت تلاش کن. مبنای عشق را هوس نگذار چه بسا که شیطان راهبر تو باشد. اگر برای رسیدن به معشوق عاشق نباشی و با جمال ظاهر وصال طلبی جز دردسر عایدت نخواهد شد.

    🍓فال  متولدین شهريور :🍓

🍃ای که دایم به خویش مغروری
🍃گر تو را عشق نیست معذوری
🍃گرد دیوانگان عشق مگرد
🍃که به عقل عقیله مشهوری

🍋تعبير:خود را از بقیه جدا می دانی و به خودت مغرور شده ای. فکر می کنی از تو عاقل تر کسی دیگر نیست، اگر به خدا نزدیک شوی عشق به حق تعالی تو را از بندهای غرور و ریا جدا می کند و از غم ها و دردهای دنیوی خلاص می شوی و نامت به نیکی همه جا یاد می شود و به حاجات خودت می رسی.

 🍓فال حافظ امروز متولدین مهر🍓

🍃ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
🍃خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است
🍃گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست
🍃هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است

🍋تعبیر:یا علی بگو و از جا بلند شو، تلاش کن. تنبلی را کنار بگذار و غم ایام را مخور. مشکلات مادی تو حل می شود. بدنامی دامنت را نمی گیرد. نفس اماره ی خود را از بین ببر و راز دل خود را به کسی نگو. تو به دلآرام خودت می رسی. صبر داشته باش و مقاومت کن تا روزی به کام دلت برسی.

   🍓فال  متولدین آبان :🍓
‏‏
🍃روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
🍃منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
🍃ناظر روی تو صاحب نظرانند آری
🍃سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

🍋تعبیر:در راهی که قدم نهاده ای هزاران رقیب داری که باید از میدان به در کنی. احساس غریبی می کنی اما به همین زودی چشمت به جمال یار روشن می شود و همگان برای اینوصل جشن خواهند گرفت. هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد. طبیب درد تو هم رسیدن به یار است.

     🍓فال  متولدین آذر :🍓
‏‏
🍃دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
🍃گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست
🍃که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
🍃که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

🍋تعبیر: تنهایی کاری از پیش نمی بری، احتیاج ب یک همکار و همدل داری که در ضمن راز تو را فاش نکند. گرمای عشق تو بدون کمک دوست سرد می شود و به یر نمی رسد. آسوده خاطر باش که او تکی گاه خوبی برای رسیدن تو به حاجاتت می باشد و راه ر برایت میسر می سازد.

       🍓فال  متولدین دي :🍓

🍃گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
🍃سلطان جهانم به چنین روز غلام است
🍃گو شمع میارید در این جمع که امشب
🍃در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

🍋تعبیر:بخت و اقبال بیدار شده است. خشونت و غضب را از خودتان دور کنید. عده ای به شما کمک می کنند دست آنها را پس نزنید. عاقبت خودتان را به زر نفروشید. ناامیدی باعث پریشانی تان شده است. این گوی و این میدان همت طلب کنید تا خداوند نیز شما را یاری فرماید.

      🍓فال حافظ امروز متولدین بهمن :🍓


🍃یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
🍃جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست
🍃حالیا خانه برانداز دل و دین من است
🍃تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست

🍋تعبیر:بیش از این طمع نکن چون حریفان از تو پیشی می گیرند. بر مبنای هوی و هوس کاری را انجام نده چون عاقبت خوشی در پی ندارد. آن مرادی که مدت هاست دنبالش می گردی به زودی خواهی یافت. انسانیت و شرف خود را در گرو این کار نگذار

    🍓فال  متولدین اسفند :🍓

🍃آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست
🍃وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
🍃شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
🍃و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

🍋تعبیر:منتظر خبری هستید که باید برای رسیدن این خبر انتظار زیاد بکشید و دست به دعا بردارید. ناامید نشوید به چیزی یا کسی شک نکنید. حسرت رسیدن این خبر نباید شما را از پای در بیاورد بندهای غم عاقبت از دلتان باز می شود اگر با خدا باشید.

‏     🌺🌿👇👇🌿🌺

تعداد بازید: 701     تاریخ ثبت: 1396/02/23

پیشنهاد ما به شما