فال این هفته شما.برای تمام ماها

فال این هفته شما.برای تمام ماها

🍃🕯فروردين🕯🍃
⭕️یک سند یا قرارداد تجاری و قانونی بزرگ را امضاء خواهید کرد و با امضای این سند یا قرارداد تغییرات مثبت بسیاری را در زندگی خود شاهد خواهید بود.

🍃🕯ارديبهشت🕯🍃
⭕️از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد.

🍃🕯خرداد🕯🍃
⭕️از مسئله ای که باعث ترس و واهمه شما شده یا می شود نگرانی به خود راه ندهید چون این مسئله یا این موضوع خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید برطرف خواهد شد.

🍃🕯تير🕯🍃
⭕️انتظار روشن شدن مسئله یا مشکلی خانوادگی یا شغلی و یا مالی را دارید که با نتیجه ای مثبت به پایان خواهد رسید و آنچه را که در این باره انتظارش را داشته اید برای شما به خوبی تمام خواهد شد.

🍃🕯مرداد🕯🍃
⭕️در یک بحران و کشمکش روحی واقع خواهید شد که عامل این قضیه اطرافیان نزدیک یا دور شما هستند اما این بحران خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید برطرف خواهد شد.

🍃🕯شهريور🕯🍃
⭕️تنوعی در زندگی شما ایجاد خواهد شد به گونه ای که سمت و سوی زندگی شما رو به بهبودی خواهد رفت و زندگی را با طعمی بسیار شیرین تر از قبل خواهید چشید.

🍃🕯مهر🕯🍃
⭕️یقین داشته باشید آنچه در آرزوی بدست آوردنش هستید بدست خواهید آورد. بزودی تغییراتی ایجاد خواهد شد که باعث خوشحالی و خشنودی شما خواهد بود.

🍃🕯آبان🕯🍃
⭕️بشارت و شادی به یکباره و دور از انتظار درمورد نیت قلبی تان به شما خواهد رسید.

🍃🕯آذر🕯🍃
⭕️از حادثه یا یک خطر ناچیز بطور کاملا و به موقع و به هنگام، نجات می یابید.

🍃🕯دي🕯🍃
⭕️شما در صحبت و گفتگویی خواهید درخشید. در یک مصاحبه اداری، شغلی موفقیت از آن شما خواهد بود.

🍃🕯بهمن🕯🍃
⭕️شما شهرت و معروفیت بزرگی در آینده کسب خواهید کرد.

🍃🕯اسفند🕯🍃
⭕️دور همی یا مهمانی و شادی های خانوادگی، فامیلی یا دوستانه در پیش خواهید داشت.


تعداد بازید: 719     تاریخ ثبت: 1395/10/24

پیشنهاد ما به شما