چه کسانی به همسرانشان خیانت می کنند؟

چه کسانی به همسرانشان خیانت می کنند؟ متخصص اعصاب و روان گفت: ریشه اصلی خیانت زوجین به یکدیگر از بی توجهی به دستورات دین اسلام در خصوص زندگی زناشویی نشأت می گیرد و به طور قطع در صورت توجه و رعایت آموزه های دینی خیانتی پدیدار نخواهد شد.

دکتر فربد فدایی در خصوص مهم ترین علل خیانت افزود: نقص در رشد اخلاقی افراد با زیر پا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی، برخی نابسامانی های روانی نظیر مبتلایان به شخصیت مرزی که در مرز بین روان نژندی و روان پریشی هستند و همچنین مبتلایان به شخصیت های ضد اجتماعی نشانه های خیانت و بی وفایی به همسر نیز دیده می شود.

مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داد: در مبتلایان به نابسامانی خلقی دو قطبی نیز در زمان شیدایی امکان خیانت به همسر به عنوان یکی از نشانه های بیماری وجود دارد.

وی افزود: نقص در رشد شخصیت از نائل شدن افراد به مرحله شکل گیری مرکز اخلاقیات و وجدانیت جلوگیری می کند و متأسفانه به خیانت دامن می زند.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران شخصیت افراد را به سه گروه تقسیم کرد و گفت: نهاد (مرکز غرایز است)- من (بخش منطقی شخصیت را تشکیل می دهد) و همچنین فرامن (جایگاه اخلاقیات و وجدان است)، فرامن از 3سالگی شروع به شکل گیری می کند اما رشد آن مستلزم وجود نمونه های اخلاقی مناسب در خانواده است که بایدها و نبایدها را باید از طریق تأیید، تشویق، تکذیب و یا تنبیه به کودک بیاموزند.

وی در این خصوص با اشاره به این که پدر در این مورد نقش عمده تری دارد در عین حال ادامه داد:حال در صورت عدم حضور پدر در محیط خانواده و یا ضعف اخلاقی پدر،کودک از همانند سازی مناسب محروم می ماند و در نتیجه اخلاقیات در او رشد نمی کند و بعدها نیز انسان های دیگر را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزار و وسیله مورد استفاده قرار می دهند و این ویژگی در مردان و زنانی که به همسر خود خیانت می کنند به روشنی دیده می شود.


شفا آنلاین

تعداد بازید: 1512     تاریخ ثبت: 1392/08/26

پیشنهاد ما به شما