📋انواع عرق بدن📋

📋انواع عرق بدن📋 📋http://www.darkenareto.ir📋

👇

💢انواع عرق بدن

✅عرق ناشی از گرما یا ورزش و عرق ناشی از استرس از غدد مختلفی ترشح می شوند.
✅عرق ناشی از گرما یا ورزش از غدد اکرین ترشح می شود که در سراسر بدن قرار دارند. به همین دلیل است که چنین شرایطی عرق از نقاط مختلف بدن به بیرون نفوذ می کند. عرق تولید شده توسط این غدد تقریبا به طور کامل از آب تشکیل شده و از این رو بی بو است.

✅در مقابل، عرق ناشی از استرس از غدد آپوکرین - غددی که در زیر بغل، اندام تناسلی و کف پاها قرار دارند - سرچشمه می گیرد.
📋 این غدد به دو دلیل عرقی بدبو تولید می کنند.

✅نخست، عرق تولید شده توسط این غدد تنها از آب تشکیل نشده و حاوی مواد زائد پروتئین ها و چربی ها نیز است.
✅دوم، در مکانی که این غدد قرار دارند، به طور معمول تعداد زیادی باکتری نیز حضور دارند. هنگامی که این دو مورد در کنار یکدیگر قرار می گیرند با بوی بد عرق مواجه خواهید شد.

❣️کلینیک پوست مو زیبایی❣️
👇

تعداد بازید: 855     تاریخ ثبت: 1396/03/07

پیشنهاد ما به شما