پیامکهای عاشقانه سری پنجم


  • دل نزد تواست اگرچه دوری زبرم
جویای توام اگر نپرسی خبرم
خالی نشود خیالت ازچشم ترم

درقلب منی اگرچه جایی دگرم


  • خواب اصحاب کهف قصه تکراریه ماست 
ما همانیم که درغار دلت پوسیدیم

  • گر بدانیم پست پلکم خانه توست
پس نخوابم تا قیامت چون دلم دیوانه توست

  • دستم بوی گل می داد،مرا به جرم چین گل محکومم کردند،اما کسی فکر نکرد که شاید گلی کاشته باشم. 

  • گدا شدن به درخانه دوست، قصد دیدن اوست وگرنه نان شب را هر گدایی دارد.

  


 

تعداد بازید: 1058     تاریخ ثبت: 1393/02/30

پیشنهاد ما به شما