پیامکهای عاشقانه سری هفتم


  • امروز با غرورت باز هم مرا شکستی
با نازوقهرو کینه مهرم زدل گسستی 

دانی که بی تو هیچم ای ماه بی مروت

باشدکه بار دیگر قلب مرا شکستی


  • دلم گم کرده راهش را،و چشمانم نگاهش را
شبیه آسمانی که،شبی گم کرده ماهش را

  • به کلبه ی کوچک قلبم دعوتت می کنم تا بدانی 
در اجاق سرد دل چیزی جز یاد تو نمی سوزد

  • غزل غزل به یاد تو
قدم قدم به پای تو
ستاره های آسمون 

یکی یکی فدای تو

  • خداوندا،غزیزم را تو یاری کن 
پناهش باش ودر حقش تو کاری کن 

الهی هر چه می خواهد نصیبش کن 

خداوندا،برلبش لبخند جاری کن

تعداد بازید: 974     تاریخ ثبت: 1393/03/01

پیشنهاد ما به شما