پیامکهای عاشقانه سری 13  • به نام خدایی که هستی را با مرگ، دوستی را بی رنگ، زندگی را با رنگ،عشق را رنگارنگ،رنگین کمان را هفت رنگ،شاپرک را صدرنگ و من را دلتنگ دوستان آفرید.

  • ترسم که تو هم یار وفادار نباشی 
عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی

من ازغم تو هر روز دوصدبار بمیرم 

تواز دل من هیچ خبر دار نباشی

  • وصل تو کجا ومن مهجور کجا
در دانه کجا،حوصله ی مور کجا

هرچند ز سوختن ندارم باکی 
پروانه کجا وآتش طورکجا

  • کاش می شد با تو بودن را نوشت
تا که زیبا را کشم برهرچه زشت


  • پرچم کمک داور روزگار،مدتهاست به نشانه درآفساید بودن شادی هایم بالاست.


  • من از طرح نگاه تو امید مبهمی دارم 
نگاهت را نگیر از من که با آن عالمی دارم

اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست 
وفا آن است که نامت را نهانی زیر لب دارم

تعداد بازید: 1145     تاریخ ثبت: 1393/03/14

پیشنهاد ما به شما