نیازهای اساسی زن و شوهر در زندگی زناشویی

نیازهای اساسی زن و شوهر در زندگی زناشویی


زنان و مردان، نه تنها از نظر جسمی، بلکه در بسیاری موارد از نظر روانشناسانه و نیازهای اساسی نیز متفاوتند. در این مطلب برخی از اساسی‌ترین آن تفاوتها که در زندگی و رفتار با همسرتان به کار می‌آید، ذکر شده است.
1 - مردان خواهان موفقیت بوده، زنان نیاز به تعلق پذیری دارند.

2 - زنان روحیه لطیف و حساس تری داشته و نیاز دارند احساسات خود را بزبان بیاورند، در پاسخ مردان می خواهند راه گشا و منجی باشند.
3 - مردان به شغلشان به دید جزئی از وجودشان مینگرند، زنان به خانواده خود چنین نگرشی دارند.
4 - مردان بیشتر هدف گرا بوده، اما زنان بیشتر گرایش به برآورده شدن نیازهای فعلی زندگی خود دارند.
5 - تصمیم گیری مردان بیشتر بر پایه اندیشه بوده، اما زنان بیشتر احساسی و با درک مستقیم تصمیم میگیرند.
6 - مردان جسم گرا و زنان رابطه گرا میباشند.
● نیازهای مردان :1 - یک شریک جنسی خوب.2 - یک همدم اهل تفریح.3 -  یک همسر جذاب.4 - یک منزل دنج و آرام.5 - تحسین، احترام، اعتبار، همکاری، پذیرش.6 - یک همسر حمایت کننده و مشوق.7 - یک همسر وفادار.
● نیازهای زنان :
1 - عطوفت و مهر ورزی.2 - گفتگو و درد دلهای صمیمانه. ارتباط تعاملی و همدلانه.3 - صداقت و صراحت.4 - حمایت مالی.5 - همسری که خانواده اولویت زندگی وی باشد.
6 - همسری دلسوز، محافظت کننده، پشتیبان.7 - امنیت، اعتماد بنفس و تائید.8 - یک همسر وفادار و متعهد.9 - جدی گرفتن مشکلات کوچک آنها.
10 - توجه و رغبت نشان دادن به احساسات، عقاید، پیشنهادات و کارهای روزمره آنها.
11 - احساس اینکه آنها یک شریک عشق ورزی میباشند و نه تنها یک ابزاری جنسی.
12 - قدردانی از زحمات آنها.
13 - همسری که در حضور دیگران به آنها احترام گذاشته و به وجودشان ببالد.
14 - بخشی از زندگی شوهر خود بودن: همسری که اهداف و مسائل شغلی خود را با آنها در میان می گذارد.
15 - در آغوش گرفتن آنها.
16 - پذیرش آنها همانگونه که هستند. به آنها اجازه دهیم تا کامل نباشند و زیبایی ظاهری، شخصیت و موفقیتهای آنها را تصدیق کنیم.
17 - همسری که پدر خوبی برای فرزندان آنها باشد.
18 - یک هدیه کوچک و یا یک یادداشت عاشقانه از سوی همسران خود.
19 - یک مرد با اعتماد بنفس.
20 - یک مرد قدرتمند (از لحاظ جسمی، مالی و یا شخصیتی) اما در عین حال مهربان.
منبع : jamejamonline.ir

تعداد بازید: 1489     تاریخ ثبت: 1393/09/28

پیشنهاد ما به شما