پیامکهای عاشقانه سری 15

پیامکهای عاشقانه سری 15
درکنارتو


چند یست که بیمار وفایت شده ام         دربسترغم چشم به راهت شده ام

این را تو بدان اگر بمیرم روزی        مسئول تویی که من فدایت شده ام

دیگر نمی دانم که را، باید صدازد       این قلب راتا کی، به طوفان بلا زد

من باغبان فصلهای انتظارم            توخوب می دانی من اینجا بی قرارم

گلم از من دوری ،اما به تو اندیشیدن را عادتی ساخته ام بهر تنهایی خویش

کاش باشد یادت ،که کنی یاد ما را          که بدانی یادت ؛داده بر باد ما را 

با گفتن یک (عزیزم جایت خالیست )،نه جای من پر می شود ونه از عمق شادی هایت ،کمترفقط دلخوش می شوم که 

هنوز بود ونبودم برایت مهم است. 

تعداد بازید: 877     تاریخ ثبت: 1394/02/20

پیشنهاد ما به شما