پیامکهای عاشقانه سری 23

پیامکهای عاشقانه سری 23 درکنارتو

  • کوه با نخستین سنگ ها آغازمی شود 

                                                  و انسان با نخستین درد 

درمن زندانی ، ستمگری بود 

                                            که به آواز رنجیرش خو نمی کرد

من با نخستین نگاه تو آغازشدم


  • قصه نیستم که بگویی 

                                نغمه نیستم که بخوانی

 صدا نیستم که بشنوی 

                           یا چیزی چنان که ببینی 

یا چیزی چنان که بدانی 

                        من درد مشترکم 

مرا فریاد کن.....


  • بی تو مهتاب تنهای دشتم 

                               بی تو خورشید سرد غروبم 


بی تو بی نام وبی سرگذاشتم 

                                  
                                بی تو خاکسترم 


بی تو ، ای دوست....

                              

تعداد بازید: 1117     تاریخ ثبت: 1394/07/23

پیشنهاد ما به شما