پیامکهای عاشقانه سری 25

پیامکهای عاشقانه سری 25
چقدر خوبه آدم یکیرو #دوست داشته باشه
♥️
نه به خاطره اینکه #نیازش رو برطرف کنه
♥️
نه به خاطره اینکه کسه دیگه رو نداره
♥️
نه به خاطره اینکه تنهاست
♥️
نه به خاطره اینکه اون ارزش #دوست داشتن رو داره

دوست دارم بیشتر از  معنای #واقعی کلمه دوست دارم
♥️
دوست دارم چون تو ارزش دوست داشتن رو داری
♥️
دوست دارم چون تورو میخوامو توام منو میخوای
♥️
دوست دارم بیشتر از اون چیزی که تصور میکنی
♥️
میخوام بدونی 
دلم طاقته دوریتو نداره

♥️
میخوام بدونی
وقتی نیستی دنیا برام #جهنم میشه
♥️
میخوام بدونی
از وقتی وارد زندگیم شدی همه چیزم شدی
♥️
میخوام بدونی
این #قلب فقط واسه تو میتپه
♥️
میخوام بدونی
دیدنتو شنیدن #صدات چقدر منو آرومم میکنه

♥️

میخوام بدونی
از وقتی وارد زندگیم شدی همه چیزم شدی
♥️
میخوام بدونی
این #قلب فقط واسه تو میتپه
♥️

♥️همیشه به یادتم

تعداد بازید: 951     تاریخ ثبت: 1394/09/19

پیشنهاد ما به شما