🍂فال روزانه - فال امروز شما ازشنبه 30تا جمعه 6🍂

🍂فال روزانه - فال امروز شما ازشنبه 30تا جمعه 6🍂
🌷http://www.darkenareto.ir🌷
سلام دوستان گلم.

🍀خلق عالم جمله مست غفلتند            مست منگر خویش راهشیار کن
                                                                                       عطار🍀
👇👇👇
🍀فال حافظ امروز متولدین فروردین : 🍀
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند🌾
پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند🌾
به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند🌾
ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند

تعبیر: با یک اتفاق کوچک خیلی زود از پا در می افتی و فکر می کنی دیگر کارت تمام است. همه ی کارهایت نیمه تمام باقی مانده است. خودت می دانی اگر اراده کنی همیشه بهترین ها مال توست ولی تنبلی کرده و تدبیر کارت را به دست دیگری می سپاری. خودت را کنار نکش و همیشه در میدان کار و کوشش باش. تو موفق می شوی.

🍀فال حافظ امروز متولدین اردیبهشت :🍀

به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش🌾
به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش🌾
نگویمت که همه ساله می پرستی کن🌾
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش🌾

تعبیر: تو کار خیرات را انجام بده و ار بنده ی خدا تمنای جواب نداشته باش خداوند در جای دیگر جواب کار خوبت را می دهد. رحمت خداوند شامل حالت شده و مالی خوب به تو می رسد. گره از کارت باز می شود. تو کار خودت را بکن دشمن شکست می خورد و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

🍀فال حافظ امروز متولدین خرداد :🍀

به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد🌾
که خاک میکده کحل بصر توانی کرد🌾
مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر🌾
بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد🌾

تعبیر: جوانیت را به نحو احسن بگذران خوش باش نه آن که در پی اش غم باشد. رسیدن به مراد بسیار سهل است به شرط اینکه غلام خدا باشی و گدایی در خانه ی او را بکنی. به سفری می روی که بسیار سودمند است. در کارت طمع نباشد وگرنه کارها را خراب می کنی بسیار خوش شانسی و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

🍀فال حافظ امروز متولدین تیر :🍀

رواق منظر چشم من آشیانه توست🌾
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست🌾
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل🌾
لطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توست🌾


تعبیر: تو مقبول درگاه خداوندی و رحمت او شامل حالت می باشد. دولت و عزت نصیب تو شده و به لطف خداوند است که به ثروت می رسی. کاری را که می خواهی انجام بدهی بسیار سودمند است اما مواظب باش، خدا را فراموش نکنی که هر چه داری از اوست. همه در مقابلت هیچ اند پس از قدرت خود بصورت تازیانه استفاده نکن.

🍀فال حافظ امروز متولدین مرداد :🍀

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند🌾
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند🌾
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی🌾
عشق داند که در این دایره سرگردانند🌾

تعبیر: شما پیشنهاد خودتان را داده اید حالا منتظر جواب هستید از سرگردانی نجات پیدا می کنید. عهدی خواهید بست و امانتی خواهید گرفت که باید تا آخر از او مراقبت کنید. در کاری که انجام می دهید از دروغ و بزرگنمایی پرهیز کنید. اگر دروغ بگویید مستحق هجران و دوری هستید. قرآن زیاد بوانید تا شیطان همیشه از شما دور باشد.

🍀فال حافظ امروز متولدین شهریور :🍀

سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم🌾
تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم🌾
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه🌾
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم🌾


تعبیر: به هر کسی زود اطمینان می کنید. قسم خورده بودید دیگر کارهای ناشایست انجام ندهید ولی عهد خود را شکسته و بسیار پشیمانید. رو به خدا آورید که شما را هدایت می کند و در زیر سایه ی اوست که به نیت و مقصود خودتان می رسید. صبر داشته باشید، نمازهایتان را به موقع بجا آورید و قرآن بخوانید که هر چه به دست می آورید از دولت قرآن می باشد.

🍀فال حافظ امروز متولدین مهر : 🍀

عشق تو نهال حیرت آمد🌾
وصل تو کمال حیرت آمد🌾
بس غرقه حال وصل کآخر🌾
هم بر سر حال حیرت آمد🌾

تعبیر: با رسیدن به وصال یار کمالات تو بیشتر خواهد شد. از هر طرف درهای رحمت به سویت باز می شود. با کمک یار جهانی را زیر و رو می کنی که همگان در حیرت می مانند. توسل به خدا کن و همت داشته باش.

🍀فال حافظ امروز متولدین آبان :🍀

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند🌾
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند🌾
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس🌾
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند🌾

تعبیر: مشکلی داری به جای اینکه آن را حل کنی کاری می کنی که اوضاع بدتر شود. با دغل بازی و دروغ کاری از پیش نمی بری. عقلت را به کار نمی اندازی. به عبادت بپرداز و کمی فکر کن تا دلت قوی شود. تو حسن های زیادی داری که پنهان مانده اند ذات تو خوب است ولی ظاهرا" خود را بد نشان می دهی.

🍀فال حافظ امروز متولدین آذر :🍀

گر دست دهد خاک کف پای نگارم🌾
بر لوح بصر خط غباری بنگارم🌾
بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است🌾
از موج سرشکم که رساند به کنارم🌾

تعبیر: برای دوستان حاضری حتی جانت را هم فا کنی ولی کمی دوستانت را امتحان کن و ببین انها هم همین احساس را نسبت به تو دارند یا نه و فقط وقت خوشی با تو هستند. شفای دلت را از خدا بخواه. کاری کن که بعد از مردنت خوبی های تو همیشه ماندگار بماند. بیشتر با خدا باش و عبادت کن.

🍀فال حافظ امروز متولدین دي :🍀

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند🌾
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند🌾
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی🌾
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند🌾

تعبیر: ناامید نباش. دست روی دست گذاشته ای در صورتی که باید خودت همت کنی و خداوند هم به تو کمک می کند. جفا پیشه نباش. کسی که فتنه ها را به پا کره به زودی رسوا می شود. حسودان نمی گذارند تو به مراد دلت برسی. گاهی هم وقت خود را صرف عبادت کن تا رضای خداوند شامل حالت شود.

🍀فال حافظ امروز متولدین بهمن :🍀

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست🌾
صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست🌾
اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود🌾
ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست🌾

تعبیر: به سهولت و راحتی به مقام و مادیات نخواهی رسید. همه چیزت باید در حد کمال باشد. باطن خوب، کار حلال، هوشیاری و تقوی، در این صورت است که به هدف خواهی رسید و به هر مقام و منزلتی که رسیدی سر تعظیم در برابر خداوند فرود آر وگرنه باز همه چیز را از دست خواهی داد.

🍀فال حافظ امروز متولدین اسفند :🍀

گر می فروش حاجت رندان روا کند🌾
ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند🌾
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا🌾
غیرت نیاورد که جهان پربلا کند🌾

تعبیر: وجدانت ناراحت است. در پی این باش تا گناهت را جبران کنی خداوند نیز تو را می بخشد و نجاتت می دهد. خبر خوبی در راه است که فرصتی دوباره به تو داده می شود تا به عهد خود وفا کنی. عمرت به بطالت می گذرد. عقل و دانش خودت را اضافه کن تا این چند صباح را بتوانی با آرامش زندگی کنی.

🍂@faalroozane🍂

تعداد بازید: 969     تاریخ ثبت: 1395/11/30

پیشنهاد ما به شما