پیامکهای (اس ام اس)عاشقانه سری ششم  • بی قرارتوام ودر دتنگم،گله هاست 
آه بی تاب شدن،عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده درآب

دردلم هستی وبین من وتوفاصله هاست

  • سراغ کلبه ی ما را کسی جز غم نمی گیرد
خوشا روزی که غم گم کند ویرانه ی ما را 

  • خاطرم نیست که تو از بارانی،یاکه از نسل نسیم 
هر چه هستی گذارا نیست هوایت،بویت 
فقط آهسته بگو

با دلم می مانی

  • دوای درد غم خنده باشد
خوشا آنکه زغم دل کنده باشد
غم دنیا نخورای یار دیرین
که هر کس غم خورد،با زنده باشد. 


تعداد بازید: 1099     تاریخ ثبت: 1393/02/31

پیشنهاد ما به شما