🌺🌿فال هفتگی ا ز 16 اردیبهشت تا 22🌿🌺

  🌺🌿فال هفتگی ا ز 16 اردیبهشت تا 22🌿🌺
🌞http://www.darkenareto.ir🌺

👇👇
      🍓متولدین فروردین🍓

🍃هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
🍃پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد
🍃من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم
🍃داغ سودای توام سر سویدا باشد

🍋تعبیر: هر کس با خدا بود و از راه او بیرون نرفت، غمی بهدل او راه پیدا نمی کند و هر لحظه ی عمر خود را وقف او می نماید. فرصت را غنیمت بدان راه برگشت نداری. آفرین بر تو که عقلت به تو دستور می دهد نه دلت. خواندن نماز و داشتن ایمان راه را برایت هموار می سازد.

   🍓 متولدین اردیبهشت :🍓

🍃من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
🍃مدهوش چشم مست و می صاف بی‌غشم
🍃گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو
🍃آن گه بگویمت که دو پیمانه درکشم

🍋تعبیر: فکر می کنید همیشه جوان می مانید. از آینده بی خبر مانده اید و فقط به خوشگذرانی و عیش می پردازید. می گویید بهشت همین جاست ولی شما اسیر هوی نفس شده اید نمی خواهید قبول کنید که جهنمی هم وجود دارد اگر به همین منوال ادامه دهید اضطراب و نگرانی و مفلسی دامنتان را می گیرد. ظاهر پسند نباشید.

     🍓 متولدین خرداد :🍓
‏‏
🍃بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
🍃خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی
🍃در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل
🍃آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

🍋تعبیر: به مرادتان رسیده اید ولی می ترسد انچه را که سخت به دستآورده اید از دست بدهید، مطمئن باشید که همه ی آنها ماندنی است. اتفاقی می افتد که حتی تصورش هم مایه ی تعجب است و برای شما فرصتی بسیار عالی به شمار می آید. قدر آنچه را که دارید بدانید و دست از گله و شکایت بردارید و ناشکر نباشید که خدای ناکرده باز همه را از دست می دهید.

       🍓 متولدین تیر :🍓

🍃به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد
🍃که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
🍃مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر
🍃بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

🍋تعبیر: جوانیت را به نحو احسن بگذران خوش باش نه آن که در پی اش غم باشد. رسیدن به مراد بسیار سهل است به شرط اینکه غلام خدا باشی و گدایی در خانه ی او را بکنی. به سفری می روی که بسیار سودمند است. در کارت طمع نباشد وگرنه کارها را خراب می کنی بسیار خوش شانسی و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

      🍓 متولدین مرداد :🍓

🍃بیا که رایت منصور پادشاه رسید
🍃نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید
🍃جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت
🍍🍃کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

🍋تعبیر: شما پیروز می شوید و خبر بسیار خوبی نزدیک است که شما را به حد کمال می رساند و حق خودتان را می گیرید، به شرط اینکه در کارتان قاطع باشید و غفلت نکنید. به حضرت مهدی(ع) توکل کنید. مواظب اطرافیان باشید. خوابتان نبرد زیرا کسانی در کمینتان نشسته اند تا شما را به انحراف بکشانند.

    🍓 متولدین شهریور :🍓

🍃ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
🍃لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی
🍃تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت
🍃حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی

🍋تعبیر: انسانی عادل و حق بین هستید دل و زبانتان یکی است. اگر کسی خوبی در حق تان کند چند برابر جواب آن خوبی را می دهید. حجب و حیاء شما فرشتگان را حیران می کند. هر چیزی را که طلب می کنید آنا" به دست خواهید آورد. برای کوچکترین نعمت خدا شکر به جا می آورید و در عین خشم و غضب چون آب سرد و زلالید.

‏  
       🍓 متولدین مهر🍓

🍃بر سر آنم که گر ز دست برآید
🍃دست به کاری زنم که غصه سر آید
🍃خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
🍃دیو چو بیرون رود فرشته درآید

🍋تعبیر: تصمیم خود را عملی کن و هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. غصه های تو به پایان رسیده است. با تلاش و اراده ی خویش شیطان را در وجودت کشته ای، حال وقت برپا خاستن است. از خدا جدا نشو تا همیشه نتیجه ی کار بر وفق مرادت باشد.

     🍓 متولدین آبان :🍓
‏‏
🍃جز آستان توام در جهان پناهی نیست
🍃سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست
🍃عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
🍃که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست

🍋تعبیر: از شر شیطان به خدا پناه ببر، جز خدا کسی با تو نیست. فعلا جور و ستم بر روی سرت سایه انداخته و با گوشه نشینی و آه کشیدن کار درست نمی شود. در راهی که قدم می گذاری کسی حمایتت نمی کند. با آرزوی مرگکردن هم کاری از پیش نمی بری. نه خود را آزار بده و نه دیگران را. پایان شب سیه سپید است. انشاالله.

      🍓 متولدین آذر :🍓
‏‏
🍃ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای
🍃فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای
🍃ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت
🍃چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای

🍋تعبیر: آفرین بر شما که هر کاری را حتی نیت کردن در دل را از بهر ثواب انجام می دهید و هیچ لذتی را بالاتر از خواندن نماز نمی دانید. بسیار صبور هستید و با همه کس کنار می ْئید. نیازتان را جز خدا به احدی نگفته اید. رازتان را هم به کسی نگوئید که هدف نزدیک و مرادتان در راه است.

      🍓 متولدین دي :🍓

🍃فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
🍃بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
🍃طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
🍃که در این دامگه حادثه چون افتادم

🔮🍋تعبیر: بسیار انسان وارسته و با ایمانی هستید و جز بندگی خدا را نمی پذیرید. بارها از دام شیطان به سلامت رهایی پیدا کرده اید. جای شما بهشت برین است. جز خدمت به خلق به چیز دیگریفکر نمی کنید. مورد امتحان الهی قرار گرفته اید. سعی کنید مثل همیشه سربلند از این آزمون بیرون بیایید.

      🍓 متولدین بهمن :🍓

🍃گر چه ما بندگان پادشهیم
🍃پادشاهان ملک صبحگهیم
🍃گنج در آستین و کیسه تهی
🍃جام گیتی نما و خاک رهیم

🍋تعبیر: گنج بزرگی در منارتان هست که تسبت با آن بی اهمیتید. آنقدر مغرور شده اید که به اطاف و زیر پای خودتان نگاه نمی کنید. همنشینی با دوستانتان را غنیمت بدانید و از خواب غفلت بیدار شوید. دشمنی را کر بگذارید تا بتوانید پیروز شوید و به نیات خودتان برسید باید مانند شیری باشید تا بتوانید دشمنان را که همچون ماری شما را نیش می زنند از بین ببرید.

    🍓 متولدین اسفند :🍓

🍃در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
🍃مست از می و میخواران از نرگس مستش مست
🍃در نعل سمند او شکل مه نو پیدا
🍃وز قد بلند او بالای صنوبر پست

🍋تعبیر: از خواب غفلت بیدار شو. دوباره شروع کن و ناامید نباش. دلت را با یاد خدا جلا بده تا شیطان از تو دور شود. کاری را می خواهی انجام بدهی که نتیجه ی بسیار خوبی دارد. لطف دیگران شامل حالت می شود و ابرهای تیره را از آسمان دلت کنار می زند.

‏     🌺🌿🌿🌺

تعداد بازید: 806     تاریخ ثبت: 1396/02/16

پیشنهاد ما به شما